หมวดสินค้า
สินค้า
list thumbnails
Quantity

3TF4522-1XP4

  • Coil Voltage : 230 DCV
  • Current Rating : 38 A
  • No. of Aux. Contact : 2NO+2NC
  • Power Rating : 18.5 kW
  • Size : 2
 • Stock No. 3TF4522-1XP4
 • Brand SIEMENS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต 3TF4522-1XP4
Quantity

3TF4522-1XF4

  • Coil Voltage : 110 DCV
  • Current Rating : 38 A
  • No. of Aux. Contact : 2NO+2NC
  • Power Rating : 18.5 kW
  • Size : 2
 • Stock No. 3TF4522-1XF4
 • Brand SIEMENS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต 3TF4522-1XF4
Quantity

3TF4522-1XW4

  • Coil Voltage : 48 DCV
  • Current Rating : 38 A
  • No. of Aux. Contact : 2NO+2NC
  • Power Rating : 18.5 kW
  • Size : 2
 • Stock No. 3TF4522-1XW4
 • Brand SIEMENS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต 3TF4522-1XW4
Quantity

3TF4522-1XB4

  • Coil Voltage : 24 DCV
  • Current Rating : 38 A
  • No. of Aux. Contact : 2NO+2NC
  • Power Rating : 18.5 kW
  • Size : 2
 • Stock No. 3TF4522-1XB4
 • Brand SIEMENS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต 3TF4522-1XB4
Quantity

3TF4422-1XP4

  • Coil Voltage : 230 DCV
  • Current Rating : 32 A
  • No. of Aux. Contact : 2NO+2NC
  • Power Rating : 15 kW
  • Size : 2
 • Stock No. 3TF4422-1XP4
 • Brand SIEMENS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต 3TF4422-1XP4
Quantity

3TF4422-1XF4

  • Coil Voltage : 110 DCV
  • Current Rating : 32 A
  • No. of Aux. Contact : 2NO+2NC
  • Power Rating : 15 kW
  • Size : 2
 • Stock No. 3TF4422-1XF4
 • Brand SIEMENS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต 3TF4422-1XF4
Quantity

3TF4422-1XW4

  • Coil Voltage : 48 DCV
  • Current Rating : 32 A
  • No. of Aux. Contact : 2NO+2NC
  • Power Rating : 15 kW
  • Size : 2
 • Stock No. 3TF4422-1XW4
 • Brand SIEMENS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต 3TF4422-1XW4
Quantity

3TF4422-1XB4

  • Coil Voltage : 24 DCV
  • Current Rating : 32 A
  • No. of Aux. Contact : 2NO+2NC
  • Power Rating : 15 kW
  • Size : 2
 • Stock No. 3TF4422-1XB4
 • Brand SIEMENS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต 3TF4422-1XB4
Quantity

3TF4322-1XP4

  • Coil Voltage : 230 DCV
  • Current Rating : 22 A
  • No. of Aux. Contact : 2NO+2NC
  • Power Rating : 11 kW
  • Size : 1
 • Stock No. 3TF4322-1XP4
 • Brand SIEMENS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต 3TF4322-1XP4
Quantity

3TF4322-1XF4

  • Coil Voltage : 110 DCV
  • Current Rating : 22 A
  • No. of Aux. Contact : 2NO+2NC
  • Power Rating : 11 kW
  • Size : 1
 • Stock No. 3TF4322-1XF4
 • Brand SIEMENS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต 3TF4322-1XF4
Quantity

3TF4322-1XB4

  • Coil Voltage : 24 DCV
  • Current Rating : 22 A
  • No. of Aux. Contact : 2NO+2NC
  • Power Rating : 11 kW
  • Size : 2NO+2NC
 • Stock No. 3TF4322-1XB4
 • Brand SIEMENS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต 3TF4322-1XB4
Quantity

3TF4311-1XP4

  • Coil Voltage : 230 DCV
  • Current Rating : 22 DCV
  • No. of Aux. Contact : 1NO+1NC
  • Power Rating : 11 kW
  • Size : 1
 • Stock No. 3TF4311-1XP4
 • Brand SIEMENS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต 3TF4311-1XP4
Quantity

3TF4311-1XF4

  • Coil Voltage : 110 DCV
  • Current Rating : 22 kW
  • No. of Aux. Contact : 1NO+1NC
  • Power Rating : 11 kW
  • Size : 1
 • Stock No. 3TF4311-1XF4
 • Brand SIEMENS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต 3TF4311-1XF4
Quantity

3TF4311-1XW4

  • Coil Voltage : 48 DCV
  • Current Rating : 22 A
  • No. of Aux. Contact : 1NO+1NC
  • Power Rating : 11 kW
  • Size : 1
 • Stock No. 3TF4311-1XW4
 • Brand SIEMENS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต 3TF4311-1XW4
Quantity

3TF4311-1XB4

  • Coil Voltage : 24 DCV
  • Current Rating : 22 A
  • No. of Aux. Contact : 1NO+1NC
  • Power Rating : 11 kW
  • Size : 1
 • Stock No. 3TF4311-1XB4
 • Brand SIEMENS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต 3TF4311-1XB4

Close