หมวดสินค้า
สินค้า
list thumbnails
Quantity

3RT1017-1BP42

  • Coil Voltage : 230DCV
  • Contact Current Rating : 12A
  • Depth : 72mm
  • IP Rating : 20
  • No. of Aux. Contact : 1NC
 • Stock No. 3RT1017-1BP42
 • Brand SIEMENS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต 3RT1017-1BP42
Quantity

3RT1017-1BF42

  • Coil Voltage : 110DCV
  • Contact Current Rating : 12A
  • Depth : 72mm
  • IP Rating : 20
  • No. of Aux. Contact : 1NC
 • Stock No. 3RT1017-1BF42
 • Brand SIEMENS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต 3RT1017-1BF42
Quantity

3RT1017-1AR02

  • Coil Voltage : 400ACV
  • Contact Current Rating : 12A
  • Depth : 72mm
  • IP Rating : 20
  • No. of Aux. Contact : 1NO
 • Stock No. 3RT1017-1AR02
 • Brand SIEMENS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต 3RT1017-1AR02
Quantity

3RT1017-1AP02

  • Coil Voltage : 230ACV
  • Contact Current Rating : 12A
  • Depth : 72mm
  • IP Rating : 20
  • No. of Aux. Contact : 1NO
 • Stock No. 3RT1017-1AP02
 • Brand SIEMENS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต 3RT1017-1AP02
Quantity

3RT1017-1AF02

  • Coil Voltage : 110ACV
  • Contact Current Rating : 12A
  • Depth : 72mm
  • IP Rating : 20
  • No. of Aux. Contact : 1NO
 • Stock No. 3RT1017-1AF02
 • Brand SIEMENS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต 3RT1017-1AF02
Quantity

3RT1017-1BP41

  • Coil Voltage : 230DCV
  • Contact Current Rating : 12A
  • Depth : 72mm
  • IP Rating : 20
  • No. of Aux. Contact : 1NO
 • Stock No. 3RT1017-1BP41
 • Brand SIEMENS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต 3RT1017-1BP41
Quantity

3RT1017-1BF41

  • Coil Voltage : 110DCV
  • Contact Current Rating : 12A
  • Depth : 72mm
  • IP Rating : 20
  • No. of Aux. Contact : 1NO
 • Stock No. 3RT1017-1BF41
 • Brand SIEMENS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต 3RT1017-1BF41
Quantity

3RT1017-1AR01

  • Coil Voltage : 400
  • Contact Current Rating : 12A
  • No. of Aux. Contact : 1NO
  • Power Rating : 5.5KW
  • Size : S00
 • Stock No. 3RT1017-1AR01
 • Brand SIEMENS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต 3RT1017-1AR01
Quantity

3RT1017-1AP01

  • Coil Voltage : 230ACV
  • Contact Current Rating : 12A
  • No. of Aux. Contact : 1NO
  • Power Rating : 5.5KW
  • Size : S00
 • Stock No. 3RT1017-1AP01
 • Brand SIEMENS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต 3RT1017-1AP01
Quantity

3RT1017-1AF01

  • Coil Voltage : 110ACV
  • Contact Current Rating : 12A
  • No. of Aux. Contact : 1NO
  • Power Rating : 5.5KW
  • Size : S00
 • Stock No. 3RT1017-1AF01
 • Brand SIEMENS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต 3RT1017-1AF01
Quantity

3RT1016-1BP42

  • Coil Voltage : 230DCV
  • Contact Current Rating : 9A
  • Depth : 72mm
  • IP Rating : 20
  • No. of Aux. Contact : 1NC
 • Stock No. 3RT1016-1BP42
 • Brand SIEMENS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต 3RT1016-1BP42
Quantity

3RT1016-1BF42

  • Coil Voltage : 110DCV
  • Contact Current Rating : 9A
  • Depth : 72mm
  • IP Rating : 20
  • No. of Aux. Contact : 1NC
 • Stock No. 3RT1016-1BF42
 • Brand SIEMENS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต 3RT1016-1BF42
Quantity

3RT1016-1AR02

  • Coil Voltage : 400ACV
  • Contact Current Rating : 9A
  • Depth : 72mm
  • IP Rating : 20
  • No. of Aux. Contact : 1NC
 • Stock No. 3RT1016-1AR02
 • Brand SIEMENS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต 3RT1016-1AR02
Quantity

3RT1016-1AP02

  • Coil Voltage : 230ACV
  • Contact Current Rating : 9A
  • Depth : 72mm
  • IP Rating : 20
  • No. of Aux. Contact : 1NC
 • Stock No. 3RT1016-1AP02
 • Brand SIEMENS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต 3RT1016-1AP02
Quantity

3RT1016-1AF02

  • Coil Voltage : 110ACV
  • Contact Current Rating : 9A
  • Depth : 72mm
  • IP Rating : 20
  • No. of Aux. Contact : 1NC
 • Stock No. 3RT1016-1AF02
 • Brand SIEMENS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต 3RT1016-1AF02

Close