หมวดสินค้า
สินค้า

QS-6

รายละเอียดสินค้า

-

ข้อมูลทางเทคนิค

Dimensions 6 MM.
Maximum Operating Temperature -10Cํ
Minimum Operating Temperature 80ํ
Size 4 MM.
Weight 6.5 MM.

Close