หมวดสินค้า
สินค้า

QS-1/2-10

รายละเอียดสินค้า

-

ข้อมูลทางเทคนิค

Port Connection Male thread R1/2
Size 9 MM.

Close