หมวดสินค้า
สินค้า
list thumbnails
Quantity

XB7ND33

  • Color : Black
  • Connections terminals : Screw clamp
  • Dimensions : 22/25mm
  • No. of Aux. Contact : 2NO
  • Operator position information : 3 positions 45°
 • Stock No. XB7ND33
 • Brand Schneider
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต XB7ND33
Quantity

XB7ND21

  • Color : Black
  • Connections terminals : Screw clamp
  • Dimensions : 22/25mm
  • No. of Aux. Contact : 1NO
  • Operator position information : 2 positions 90°
 • Stock No. XB7ND21
 • Brand Schneider
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต XB7ND21
Quantity

XB7EV07MP

  • Coil Voltage : 220VAC
  • Color : Clear
  • Dimensions : 220VAC
  • IP Rating : 65
  • Mounting Type : Panel Mount
 • Stock No. XB7EV07MP
 • Brand Schneider
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต XB7EV07MP
Quantity

XB7EV06MP

  • Coil Voltage : 220VAC
  • Color : Blue
  • Dimensions : 22/25mm
  • IP Rating : 65
  • Mounting Type : Panel Mount
 • Stock No. XB7EV06MP
 • Brand Schneider
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต XB7EV06MP
Quantity

XB7EV05MP

  • Coil Voltage : 220VAC
  • Color : Yellow
  • Dimensions : 22/25mm
  • IP Rating : 65
  • Mounting Type : Panel Mount
 • Stock No. XB7EV05MP
 • Brand -
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต XB7EV05MP
Quantity

XB7EV04MP

  • Coil Voltage : 220VAC
  • Color : Red
  • Dimensions : 22/25mm
  • IP Rating : 65
  • Mounting Type : Panel Mount
 • Stock No. XB7EV04MP
 • Brand Schneider
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต XB7EV04MP
Quantity

XB7EV03MP

  • Coil Voltage : 220VAC
  • Color : Green
  • Dimensions : 22/25mm
  • IP Rating : 65
  • Mounting Type : Panel Mount
 • Stock No. XB7EV03MP
 • Brand Schneider
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต XB7EV03MP
Quantity

XB7EV07BP

  • Coil Voltage : 24VAC/DC
  • Color : Clear
  • Dimensions : 22/25mm
  • IP Rating : 65
  • Mounting Type : Panel Mount
 • Stock No. XB7EV07BP
 • Brand Schneider
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต XB7EV07BP
Quantity

XB7EV06BP

  • Coil Voltage : 24VAC/DC
  • Color : Blue
  • Dimensions : 22/25mm
  • IP Rating : 65
  • Mounting Type : Panel Mount
 • Stock No. XB7EV06BP
 • Brand Schneider
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต XB7EV06BP
Quantity

XB7EV05BP

  • Coil Voltage : 24VAC/DC
  • Color : Yellow
  • Dimensions : 22/25mm
  • IP Rating : 65
  • Mounting Type : Panel Mount
 • Stock No. XB7EV05BP
 • Brand Schneider
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต XB7EV05BP
Quantity

XB7EV04BP

  • Coil Voltage : 24VAC/DC
  • Color : Red
  • Dimensions : 22/25mm
  • IP Rating : 65
  • Mounting Type : Panel Mount
 • Stock No. XB7EV04BP
 • Brand Schneider
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต XB7EV04BP
Quantity

XB7EV03BP

  • Coil Voltage : 24VAC/DC
  • Color : Green
  • Dimensions : 22/25mm
  • IP Rating : 65
  • Mounting Type : Panel Mount
 • Stock No. XB7EV03BP
 • Brand Schneider
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต XB7EV03BP
Quantity

XB7NA42

  • Color : Red
  • Dimensions : 22/25mm
  • IP Rating : 65
  • Mounting Type : Panel Mount
  • No. of Aux. Contact : 1NC
 • Stock No. XB7NA42
 • Brand Schneider
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต XB7NA42
Quantity

XB7NA31

  • Color : Green
  • Dimensions : 22/25mm
  • IP Rating : 65
  • Mounting Type : Panel Mount
  • No. of Aux. Contact : 1NO
 • Stock No. XB7NA31
 • Brand Schneider
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต XB7NA31
Quantity

XB7NA21

  • Color : Black
  • Dimensions : 22/25mm
  • IP Rating : 65
  • Mounting Type : Panel Mount
  • No. of Aux. Contact : 1NO
 • Stock No. XB7NA21
 • Brand Schneider
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต XB7NA21

Close