ผลงานของเรา
Control Cabinet for Particle Plant
28 ก.พ. 59

ทางบริษัทฯ ได้ทำการ wiring ตู้ MCC, PLC สำหรับโรงงาน Particle Baord สำหรับ AREA Chipper, Flaker, Sanding, Raw material Handling, FAN. และติดตั้ง Sensor วัดระดับในถัง Silo.


Close