หมวดสินค้า
ผลงานของเรา
Control Cabinet for Particle Plant

ทางบริษัทฯ ได้ทำการ wiring ตู้ MCC, PLC สำหรับโรงงาน Particle Baord สำหรับ AREA Chipper, Flaker, Sanding, Raw material Handling, FAN. และติดตั้ง Sensor วัดระดับในถัง Silo.


Close