หมวดสินค้า
ข่าวและกิจกรรม
จัดการสัมนาในหัว ข้อเรื่อง “ SIMATIC INOVATION ”
23 พ.ย. 59

V2S ENGINEERING CO., LTD.  Distributor of electrical equipment and automatic control system with Siam Ratchathani Automation Co., Ltd. SIEMENS is the official distributor and SIEMENS (THAILAND) LTTD organizes the seminar on "SIMATIC INOVATION" on Tuesday, September 15th. 9th Floor, Le Fenix ​​Hotel, Hat Yai District, Songkhla ProvinceClose