หมวดสินค้า
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ดำเนินธุรกิจในด้านการจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้าและระบบนิวแมติกส์ พร้อมทั้งให้บริการออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซม ปรับปรุงเครื่องจักร กระบวนการผลิต ของโรงงานอุตสาหกรรม

สินค้าและบริการ

  • 1. ตัวแทนจำหน่ายสินค้านิวแมติกส์ ยี่ห้อ FESTO, SMC, Norgren, Bosch, Legris , YPC, Shako, ฯลฯ
  • 2. ตัวแทนจำหน่าย inverter ยี่ห้อ Telemechanique, SIEMENS ซึ่งเป็นยี่ห้อที่มีคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับในตลาด โดยทางบริษัทฯ มีบริการหลังการขายและให้ทดลองใช้
  • 3. ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ PLC, Low voltage, Magnetic, motor starter ยี่ห้อ SIEMENS, Telecanique, Moeller, , Fuji, Connectwell ฯลฯ
  • 4. ตัวแทนจำหน่ายสายไฟ ยี่ห้อ Helukabel เช่น สาย Multi-core, สาย Shields, สาย Twisted Pairs, สาย NYY เป็นต้น และสายไฟฟ้า บางกอกเคเบิ้ล
  • 5. ตัวแทนจำหน่าย Process Valve, Solenoid Valve ยี่ห้อ SMC, ASCO
  • 6. ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์วัดดัน, อุณหภูมิ และ Instrument ยี่ห้อ KOBOLD, Nouva Fima, WIKA

งานบริการ

  • 1. ออกแบบ ซ่อมแซม ติดตั้ง ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมของโรงงานอุตสาหกรรม
  • 2. ปรับปรุงเครื่องจักรและกระบวนการผลิต โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้
  • 3. ออกแบบ ติดตั้ง PLC และ Scada ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Siemens, Schenider, Mitsubishi, Omron, Wonderware

Close